חשבי שכר בכירים

הקניית כלים לחשב השכר תוך העמקת ועדכון יסודי של הידע בתחום המיסוי, ביטוח לאומי,
דיני עבודה וביטוח פנסיוני.

חשבי שכר בכירים

הקניית כלים לחשב השכר תוך העמקת ועדכון יסודי של הידע בתחום המיסוי, ביטוח לאומי, דיני עבודה וביטוח פנסיוני. הקורס מיועד לחשבי שכר, חשבים, אנשי כוח אדם ומנהלים שיש להם זיקה לנושא השכר והכספים.

תנאי קבלה

12 שנות לימוד + ראיון קבלה.

מתכונת ומשך הלימודים

כ 6- חודשים כ 150- שעות אק’ במתכונת לימודי ערב.

תעודות והסמכות

תעודת חשב שכר בכיר תוענק לעומדים בבחינות מטעם לשכת רואי החשבון בישראל+דיפלומה מהמכללה לניהול ופיננסיים.

נושאי לימוד

א.דיני מס הכנסה:
* הגדרת רכיבי ההכנסה. שווי ההכנסה כולל היבטי מע“מ. מדרגות מס בחישוב חודשי ובחישוב מצטבר. נקודות זיכוי וסמכות הענקתן. זיכויים אישיים: משמרות, יישובי פיתוח, תרומות, קופות גמל, החזקת קרוב במוסד סיעודי הכנסות פטורות.מיסוי קופות גמל לרבות חישובי אופטימום. חישוב מאוחד ונפרד. קרנות השתלמות לרבות לבעלי שליטה.
* פטור לפיצויי פיטורין לרבות רצף זכויות ופריסת מענק.
* פטור לקצבאות לרבות השילוב עם הפטור לפיצויי פיטורין והיוון.
* גילומי שכר נטו.מיסוי עובדים זרים בישראל לרבות ההיבט הארגוני.
* מיסוי ישראלים בחו“ל.מיסוי בינלאומי ואמנות למניעת מיסי כפל.
* מס שכר ומס מעסיקים.הוצאות מוכרות והוצאות עודפות.
* הוראות ניכוי במקור.נותני שירותים שאינם שכירים.
* שימוש בטפסים וטבלאות.הליכי שומה וגביה לרבות הגשת דוחות לעצמאי ושכיר.
* עדכוני חקיקה ופסקי דין.תרגול מעשי.
ב. ביטוח לאומי:
* גמלאות יחסיות- מילואים, תאונות אישיות, נפגעי עבודה.גמלאות שאינן יחסיות – זקנה, שאירים,
נכות כללית.ענף :
1.אימהות – מענק לידה, דמי לידה.
2.פגיעה בעבודה וביטוח שירות מילואים.
3.נכות מעבודה, תאונות עבודה ו”מחלת מקצוע”.
4.ביטוח זקנה ושאירים.
* ביטוח אבטלה.
* ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל.
* חוג המבוטחים הלא שכירים.
* תושב ישראלי בחו”ל ועובדי זרים בישראל.
* מי שאינו עובד ואינו עצמאי.
* עובד שכיר וסוגי עובדים, העסקת קרובי משפחה.
* הכנסות חייבות והכנסות פטורות מתשלום.
* ביטוח לאומי.
* תשלומים שאינם נחשבים כהכנסה.
ג. דיני עבודה:
* משפט העבודה ובית הדין לעבודה.
* יחסי עובד מעביד, חוזה עבודה, הסכמים והסדרים קיבוציים.
* חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד.
* חוק שכר שווה לעובדת ולעובד.
* חוק עובדים זרים.
* חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה).
* חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות.
* חוק חופש העיסוק.
* חוק חיילים משוחררים.
* עדכוני חקיקה ופסקי דין.

ד. ביטוח פנסיוני:
* מערכת הבטחת הכנסה בישראל.
* קופות הגמל בישראל.
* ביטוח מנהלים ופוליסות לבעלי שליטה.
* קרנות פנסיה – החדשות והשוואה לתוכניות ישנות.
* פנסיה תקציבית ומצטברת.
* פנסיה מקיפה ופנסיית יסוד.
* רצף זכויות והקפאת זכויות.
* ניתוח אלטרנטיבות, שילובים שונים ובחירת התוכנית האופטימאלית.

זה הזמן להצטרף אלינו....

כתובת

קניון מול כיכר חדרה, רחוב דוד שמעוני 42

התקשרות טלפונית

מזכירות- 0723939809

דוא"ל

info@michlalalp.co.il

זה הזמן להשאיר לנו הודעה ​

רוצים להצטרף לקורס אחר?

זה הזמן לשלוח לנו הודעה עם הקורס שאתם רוצים להצטרף אליו!